ČÁSLAVSKÁ, Markéta. Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41400. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO