BASTL, Michal. Návrh elektroniky pro řízení dvoukolového nestabilního vozidla [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41436. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jan Chalupa.
Uložit do Citace PRO