ČERVINKA, Petr. Komora pro elektronové svařování [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41440. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Daněk.
Uložit do Citace PRO