KRČMA, Jan. Studie principů a návrh kinematické struktury pantografického zvedání zubolékařského křesla [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41517. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Kolíbal.
Uložit do Citace PRO