IŠTVÁNKOVÁ, Šárka. Vybrané formy podnikání a jejich zdaňování [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41594. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.
Uložit do Citace PRO