MATĚJKOVÁ, Zuzana. Návrh a vytvoření optimalizace pro firemní web [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41612. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Dagmar Řešetková.
Uložit do Citace PRO