LOUKOTA, Martin. Návrh výměníku tepla [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2015 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41663. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.
Uložit do Citace PRO