MARTINEK, Jan. Fluidní kotel CFB na spalování dřevní biomasy o parametrech páry 150 t/h; 9,3 MPa; 530 °C [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41674. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.
Uložit do Citace PRO