BURÁŇ, Petr. Alternativní zdroje energie pro RD [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41698. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Michal Špiláček.
Uložit do Citace PRO