JANOUŠEK, Lukáš. Analýza demografického vývoje obce Police [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41749. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Eva Michalíková.
Uložit do Citace PRO