SCHNEIDER, Martin. Ověření metody rekonstrukce prostorového rozložení indexu lomu pomocí holografického mikroskopu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41769. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Kolman.
Uložit do Citace PRO