DOFKOVÁ, Jekaterina. Českoslovenští architekti v SSSR. In: Sborník příspěvků PhD Workshop 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2015, s. 28-31 [cit. 2019-08-18]. DOI: 10.13164/phd.fa2015.6. ISBN 978-80-214-5217-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41922
Uložit do Citace PRO