KAŠÍK, Tomáš. Dvoubytový rodinný dům s projekční kanceláří ve Valašském Meziříčí [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-06-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42034. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ladislav Štěpánek.
Uložit do Citace PRO