SLECHAN, Ondřej. Rodinný dům s projekční kanceláří [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-06-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42141. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce David Drobeček.
Uložit do Citace PRO