KOUKAL, Pavel. Dokumentace budovy pro účely rekonstrukce [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42396. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Alena Berková.
Uložit do Citace PRO