SVOZIL, Libor. Struktura a vlastnosti vybraných hořčíkových slitin na odlitky [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4240. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Podrábský.
Uložit do Citace PRO