RAUCHFUSSOVÁ, Karolína. Studium reflektance materiálů pro povrchové úpravy konstrukcí [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2015 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42515. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Stanislav Šťastník.
Uložit do Citace PRO