ČERNÝ, Michal. Návrh logistické koncepce obchodní organizace [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4263. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO