NEJEZCHLEB, Radek. Spalování kapalných paliv z obnovitelných zdrojů [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4272. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Vít Kermes.
Uložit do Citace PRO