ŠMAHEL, Milan. Problematika posuzování vad a poruch staveb. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015, s. 262-269 [cit. 2020-07-06]. ISBN 978-80-214-5100-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42747
Uložit do Citace PRO