HONZOVÁ, Markéta. Krajinný ráz v typologii znaleckých posudků forenzní ekotechniky: les a dřeviny. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015, s. 285-290 [cit. 2020-08-15]. ISBN 978-80-214-5100-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42752
Uložit do Citace PRO