BENCKO, Vladimír. Použití epidemiologických dat při odhadu míry rizika karcinogenity a pincip předběžné bezpečnosti. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015, s. 308-314 [cit. 2020-05-31]. ISBN 978-80-214-5100-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42755
Uložit do Citace PRO