NOVÁK, Jaromír. Některé charakteristické rysy bezpečné společnosti, její možná rizika a hrozby. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015, s. 349-353 [cit. 2019-08-18]. ISBN 978-80-214-5100-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42759
Uložit do Citace PRO