ŠEVČÍK, Petr. Česká znalecká činnost nevzkvétá. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015, s. 406-412 [cit. 2020-06-05]. ISBN 978-80-214-5100-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42765
Uložit do Citace PRO