HROCHOVÁ, Kateřina. Přehled oceňovacích principů ve spojeném království. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 54-59 [cit. 2019-03-22]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42841
Uložit do Citace PRO