VOPÁLKA MELICHAROVÁ, Lenka a Lenka MEJZROVÁ. Koeficient prodejnosti pro lesní porosty. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 73-76 [cit. 2020-01-20]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42843
Uložit do Citace PRO