STUDNAŘOVÁ, Martina. Vývoj rozdílnosti vlastnictví pozemku a stavby na něm zřízené v návaznosti na nový občanský zákoník č. 89/2012 sb. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 90-96 [cit. 2020-07-06]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42846
Uložit do Citace PRO