HONZOVÁ, Markéta. Krajinný ráz v typologii znaleckých posudků forenzní ekotechniky: les a dřeviny. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 322-327 [cit. 2020-07-06]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42865
Uložit do Citace PRO