PROCHÁZKOVÁ, Dana. Koncepty řízení a vypořádání rizik a míry jejich kritičnosti s ohledem na cíle subjektu. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 340-350 [cit. 2019-01-23]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42868
Uložit do Citace PRO