PÁNEK, M. TCP Vegas Algorithm for Controlling Throughput at the Transport Layer. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 190-192 [cit. 2018-12-17]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42972
Uložit do Citace PRO