PUKAJ, Marek. Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4299. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO