JANKECH, T. Ant Run Game for 8x8 LED Matrix. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 323-325 [cit. 2020-05-31]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43014
Uložit do Citace PRO