NOVOTNÝ, V. Analysis and Prediction of Reliability of Solder Joints. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 381-385 [cit. 2020-06-04]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43028
Uložit do Citace PRO