LAMBOR, J. Substrate Integrated Waveguide Horn Antenna for 60 GHz Band. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 423-427 [cit. 2020-07-06]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43036
Uložit do Citace PRO