ČUČKA, M. Influence of phase optic sensor to the DWDM network. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 552-555 [cit. 2020-06-05]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43061
Uložit do Citace PRO