HUDEK, Martin. Role evropských fondů při investicích v malých a středních podnicích na Madeiře [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43167. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marek Zinecker.
Uložit do Citace PRO