DROZDOVÁ, Tereza. Návrh podnikatelského záměru pro založení penzionu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43182. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Luňáček.
Uložit do Citace PRO