APPL, Radek. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-09-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43256. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO