VEČEŘA, Petr. Uplatnění právních norem v materiálovém inženýrství [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4342. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Zina Pavloušková.
Uložit do Citace PRO