STRNADOVÁ, Michala. Využití finanční analýzy v podniku [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4362. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Miloš Konečný.
Uložit do Citace PRO