POSPÍŠIL, Tomáš. STOCHASTIC MODELING OF COMPOSITE MATERIALS [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4372. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jan Franců.
Uložit do Citace PRO