KOUKAL, Milan. Mechanická analýza vlivu výrobních odchylek na styk hlavice a jamky totální endoprotézy kyčelního kloubu [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4376. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Florian.
Uložit do Citace PRO