NEVRLÁ, Jana. Spektrofotometrické stanovení chromu(III) organickými činidly [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4398. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Lumír Sommer.
Uložit do Citace PRO