KLAPKA, Milan. Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4431. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ivan Mazůrek.
Uložit do Citace PRO