ŠTANCL, Václav. Aplikace metody Fused Deposition Modeling pro výrobu funkčního příslušenství ručního kuchyňského robota [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4449. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Dvořáček.
Uložit do Citace PRO