BEZROUKOVÁ, Martina. Simulace válečkování pomocí explicitní MKP [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4450. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Zouhar.
Uložit do Citace PRO