PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Kontrola kvasného procesu vinného moštu [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4460. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Dana Vránová.
Uložit do Citace PRO