KRČMÁŘ, Martin. Chitosan-glukanový komplex izolovaný ze Schizophyllum commune [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4480. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jiřina Omelková.
Uložit do Citace PRO