KONEČNÝ, Michal. Biomechanická studie profilu závitu zubních implantátů [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4519. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Florian.
Uložit do Citace PRO