DŘÍMAL, Jiří. Biologicky rozložitelný odpad [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2012 [cit. 2018-12-11]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4527. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Beňo.
Uložit do Citace PRO